Detektor urážek 🤬

Urážka je výrok nebo čin, který snižuje jinou osobu či skupinu a poškozuje její pověst nebo zpochybňuje její čest.“
- Wikipedia

Technická vložka: První generace detektoru (teď už pouze anglická verze), funguje na principu hlubokých neuronových sítí, LTSM, embedding a word2vec. Druhá generace (Česká verze) hybridně kombinuje krom výše zmíněných technologií i schopnost expertních systémů vysvětlovat.

Použití:
Automatický moderátor diskuzních fór
Statistika vulgárních hovorů v call centru
Celkové hodnocení

Toxic
Obscene
Insult
cs_CZ