Digitální spisovatel

Domů

verze 1:

Digitální spisovatel

Projekt Digitální spisovatel je výsledkem spolupráce akademické a informačně-technologické sféry, vzniká a vyvíjí se v průběhu jara 2020 a pracují na něm informační technici, softwaroví vývojáři, audiovizuální designéři a studenti nových médií. Navazuje na úspěšný projekt Digitální filosof, který získal cenu AI Awards v kategorii Nápad roku, v němž studenti filosofické fakulty ve spolupráci vytvořili virtuální osobnosti vybraných filosofů a myslitelů, aby jim mohli klást otázky.

Jádrem Digitálního spisovatele jsou stejně jako u Digitálního filosofa neuronové sítě, které tentokrát využíváme ke generování literárních textů. Zatímco u Digitálního filosofa jsme pracovali s sítěmi typu GPT-2 od společnosti OpenAI, tentokrát vytváříme vlastní, speciálně vycvičené neuronové sítě.

 

English version:
Digital Writer

Digital Writer is the fruit of collaboration between the academic and information technology sectors. The project was developed during 2020 summer semester by AI engineers, software developers, audiovisual designers and new media students. It is a follow-up to the successful Digital Philosopher, a project that won „Idea of the Year“ category at AI Awards. In this project, Faculty of Arts students worked together with a machine learning expert to create virtual personalities of selected philosophers and thinkers to whom they posed various questions.

The heart of Digital Writer lies in neural networks that were used to generate literary texts. The main difference between Digital Writer and Digital Philosopher is that we used GPT-2 to create virtual thinkers. This time, we trained our own specialized neural networks to impersonate the style of various authors and generate texts for an extensive list of genres.

 

verze 2:

česky
Digitální spisovatel

Projekt Digitální spisovatel je výsledkem spolupráce akademické a informačně-technologické sféry, vzniká a vyvíjí se v průběhu jara 2020 a pracují na něm informační technici, softwaroví vývojáři, audiovizuální designéři a studenti nových médií. Navazuje na úspěšný projekt Digitální filosof, který získal cenu AI Awards v kategorii Nápad roku, v němž studenti filosofické fakulty ve spolupráci vytvořili virtuální osobnosti vybraných filosofů a myslitelů, aby jim mohli klást otázky.

Jádrem Digitálního spisovatele jsou stejně jako u Digitálního filosofa neuronové sítě, které tentokrát využíváme ke generování literárních textů. Zatímco u Digitálního filosofa jsme pracovali s sítěmi typu GPT-2 od společnosti OpenAI, tentokrát vytváříme vlastní, speciálně vycvičené neuronové sítě.

English version is on next slide.

Projekt Digitální spisovatel je výsledkem spolupráce akademické a informačně-technologické sféry, vzniká a vyvíjí se v průběhu jara 2020 a pracují na něm informační technici, softwaroví vývojáři, audiovizuální designéři a studenti nových médií. Navazuje na úspěšný projekt Digitální filosof, který získal cenu AI Awards v kategorii Nápad roku, v němž studenti filosofické fakulty ve spolupráci vytvořili virtuální osobnosti vybraných filosofů a myslitelů, aby jim mohli klást otázky.
Jádrem Digitálního spisovatele jsou stejně jako u Digitálního filosofa neuronové sítě, které tentokrát využíváme ke generování literárních textů. Zatímco u Digitálního filosofa jsme pracovali s sítěmi typu GPT-2 od společnosti OpenAI, tentokrát vytváříme vlastní, speciálně vycvičené neuronové sítě.

English version is on next slide.

Projekt Digitální spisovatel je výsledkem spolupráce akademické a informačně-technologické sféry, vzniká a vyvíjí se v průběhu jara 2020 a pracují na něm informační technici, softwaroví vývojáři, audiovizuální designéři a studenti nových médií. Navazuje na úspěšný projekt Digitální filosof, který získal cenu AI Awards v kategorii Nápad roku, v němž studenti filosofické fakulty ve spolupráci vytvořili virtuální osobnosti vybraných filosofů a myslitelů, aby jim mohli klást otázky.

Jádrem Digitálního spisovatele jsou stejně jako u Digitálního filosofa neuronové sítě, které tentokrát využíváme ke generování literárních textů. Zatímco u Digitálního filosofa jsme pracovali s sítěmi typu GPT-2 od společnosti OpenAI, tentokrát vytváříme vlastní, speciálně vycvičené neuronové sítě.

English version is on next slide.

anglicky
Digital Writer

Digital Writer is the fruit of collaboration between the academic and information technology sectors. The project was developed during 2020 summer semester by AI engineers, software developers, audiovisual designers and new media students. It is a follow-up to the successful Digital Philosopher, a project that won "Idea of the Year" category at AI Awards. In this project, Faculty of Arts students worked together with a machine learning expert to create virtual personalities of selected philosophers and thinkers to whom they posed various questions.

The heart of Digital Writer lies in neural networks that were used to generate literary texts. The main difference between Digital Writer and Digital Philosopher is that we used GPT-2 to create virtual thinkers. This time, we trained our own specialized neural networks to impersonate the style of various authors and generate texts for an extensive list of genres.

Česká verze je na předchozím slidu.

Digital Writer is the fruit of collaboration between the academic and information technology sectors. The project was developed during 2020 summer semester by AI engineers, software developers, audiovisual designers and new media students. It is a follow-up to the successful Digital Philosopher, a project that won "Idea of the Year" category at AI Awards. In this project, Faculty of Arts students worked together with a machine learning expert to create virtual personalities of selected philosophers and thinkers to whom they posed various questions.

The heart of Digital Writer lies in neural networks that were used to generate literary texts. The main difference between Digital Writer and Digital Philosopher is that we used GPT-2 to create virtual thinkers. This time, we trained our own specialized neural networks to impersonate the style of various authors and generate texts for an extensive list of genres.

Česká verze je na předchozím slidu.

Digital Writer is the fruit of collaboration between the academic and information technology sectors. The project was developed during 2020 summer semester by AI engineers, software developers, audiovisual designers and new media students. It is a follow-up to the successful Digital Philosopher, a project that won "Idea of the Year" category at AI Awards. In this project, Faculty of Arts students worked together with a machine learning expert to create virtual personalities of selected philosophers and thinkers to whom they posed various questions.

The heart of Digital Writer lies in neural networks that were used to generate literary texts. The main difference between Digital Writer and Digital Philosopher is that we used GPT-2 to create virtual thinkers. This time, we trained our own specialized neural networks to impersonate the style of various authors and generate texts for an extensive list of genres.

Česká verze je na předchozím slidu.

previous arrow
next arrow